Tã Dán

Tã Quần

CHÍNH SÁCH HỢP TÁC

ĐĂNG KÍ HỢP TÁC

Tã quần Nabizam Magic Soft

Tã quần size L

- Số miếng: 30 miếng
- Phù hợp với bé từ 8 ~ 13kg
- Bảo vệ chống tràn nhờ rãnh thấm hút ôm form với bé
- Đai chun mềm mại giảm hằn đỏ da bé
- Siêu mềm mỏng mang lại cảm giác thoải mái cho bé khi mặc

Tã quần size XL

- Số miếng: 26 miếng
- Phù hợp với bé từ 11 ~ 16kg
- Bảo vệ chống tràn nhờ rãnh thấm hút ôm form với bé
- Đai chun mềm mại giảm hằn đỏ da bé
- Siêu mềm mỏng mang lại cảm giác thoải mái cho bé khi mặc

Tã quần size XXL

- Số miếng: 22 miếng
- Phù hợp với bé trên 15kg
- Bảo vệ chống tràn nhờ rãnh thấm hút ôm form với bé
- Đai chun mềm mại giảm hằn đỏ da bé
- Siêu mềm mỏng mang lại cảm giác thoải mái cho bé khi mặc

NABIZAM - TÃ BỈM HÀN QUỐC

Địa chỉ: 112 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 098 565 08 00

Website: http://nabizamvietnam.com

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Chính sách đổi trả

Artboard 26

Điều khoản sử dụng

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

NABIZAM - TÃ BỈM HÀN QUỐC

Địa chỉ: 112 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 098 565 08 00

Website: http://nabizamvietnam.com

Chính sách hợp tác

ĐĂNG KÍ 

Đăng kí hợp tác